Алуминиумски Структурални
Фасади

SMARTIA M7

SMARTIA M7

SMARTIA M7 е комплетен систем завеса со висока енергетска ефикасност, кој нуди квалитетни конструкции по прифатливи цени и целосно ги задоволува сите барања за стабилност и безбедност

SMARTIA M6

SMARTIA M6

SMARTIA M6 е целосен изолиран систем завеси, кој е идеален за цврста конструкција и може ефикасно да ги задоволи сите архитектонски барања, како на пример создавање големи рамки.

SMARTIA M65

SMARTIA M65

SMARTIA M65 единствен систем завеса идеалнa за високоградби, што обезбедува слобода во архитектурното проектирање. Изградбата на кружен објект се врши со монтажа на големи плочи составени од поголем број стаклени рамки, од било какви структурни или видливи алуминиумски капаци. Секоја единица може да биде дизајнирана од архитектот, а системот гарантира едноставна и сигурна примена.

SMARTIA M85s

SMARTIA M85s

SMARTIA M85s термички изолиран систем со внатрешна ширина на алуминиум од 85 mm

COMFORT M4

COMFORT M4

COMFORT M4 термички изолиран систем со висечки рамки за брза инсталација

FS50 Eco

FS50 Eco

FS65 System Reinforced

FS65 System Reinforced

SK50 Light Well

SK50 Light Well

FS50 Flap

FS50 Flap

SMARTIA M50

SMARTIA M50

SMARTIA M50 е комплетен систем завеса со висока енергетска ефикасност, кој нуди бесконечни можности за дизајн и ги задоволува сите барања на проектот за современа архитектура

SMARTIA M85

SMARTIA M85

SMARTIA M85 робустен високо изолиран систем ѕид. Идеален избор за високи згради, овозможувајќи ви можност да креирате фасади во различни облици, според најновите архитектонски трендови.

COMFORT M3

COMFORT M3

COMFORT M3 термички изолиран систем за полуструктурални ѕид завеси со висечки рамки за брза инсталација

FS50 Half Flap

FS50 Half Flap