EL 6700 Slide

EL 6700 Slide Multilock Systems

Првиот лифт и лизгачки систем сертифициран во германскиот институт ift Розенхајм.

Сертифициран отпор на провалност од категоријата WK2. Одлично ниво на отпорност на притисок на ветрот, пропустливост на воздухот и особено на затегнатост на вода до 300 Pa за лизгачка рамка со фиксен дел сертифицирани во најголеми димензии (3,5mx 2.3m), што е еквивалентно на бура од 9 Беофорт со 75-88 км на час брзина на ветрот, предизвикувајќи штета.

MINIMAL Look

MINIMAL Look

Чистите линии, дискретниот, но моќен преглед околу прозорецот, со само 35,5 мм * и Авангардната технологија, се комбинирани во новиот систем на ELVIAL MINIMAL Look.