Лимарија

ECOPANEL RL

ECOPANEL RL

ECOPANEL RL главно се користат за изградба на покривни покривки, но исто така можат да се користат и за фасадни облоги.

ECOPANEL WLC

ECOPANEL WLC

ECOPANEL WLC се користат за изградба ѕидови, фасадни облоги и внатрешни делови

ECOPANEL WL

ECOPANEL WL

Тие се користат за надворешни ѕидни облоги на згради, изградбата на внатрешни преградни ѕидови и лажни тавани.

ECOPANEL FL

ECOPANEL FL

Тие се користат за изградба на простории за производство, чување и замрзнување за храна и други производи.