EL 4600 Thermal insulated

EL 4600 Thermal insulated

Таа е основа на термоизолационите ELVIAL multilock системи. Импресивно ниво на отпорност на вода и пропустливост на воздухот од 450 Па, сертифицирани за двојно отворање рамка во најголеми димензии (1.50 м х 2.30 м). Ова ниво се однесува на силна бура од 10 Beaufort и брзина на ветерот 89-102 Km / h.