Гаражни Врати

Гаражна врата тип Сегментна

Гаражна врата тип Сегментна

 • Заштедува простор
 • 100% отворање на гаражата
 • Можен дополнителен пристап за пешаците со вклучување на пешачка врата
Гаражна врата со странично отворање

Гаражна врата со странично отворање

 • Можно е да се искористи целосната висина на гаражата
 • 100% отворање на гаражата
 • Можност за дополнителен пристап со делумно отворање или со вградување на пешачка врата
Гаражна врата тип Летечко Крило

Гаражна врата тип Летечко Крило

 • 100% отворање на гаражата
 • Можен дополнителен пристап за пешаците со вклучување на пешачка врата
Гаражна врата тип Крилест

Гаражна врата тип Крилест

 • Се отвара надворешно
 • Оптимално користење на гаражата
Гаражна врата тип Крилест

Гаражна врата тип Ролетна

 • Оптимално користење на гаражата
 • Целосно скриен мотор
 • Нема пристап за пешаците
Портална Крилна Врата

Портална Крилна Врата

 • Стандардна
 • Брзо отварање
 • Избирање на насоката на отворање: навнатре или нанадвор
 • Овозможува отворање на наклонет терен
Портална Лизгачка Врата

Портална Лизгачка Врата

 • Современа
 • Атрактивна
 • Бара слободен простор зад вратата
Портална Лизгачка Врата

Biorol Гаражни Врати