XCLUSIVE 85i2 / 86i2

XCLUSIVE 85i2 / 86i2

Новите системи за прозорци ELVIAL XCLUSIVE 85i2 / 86i2, се тука за да понудат супериорни перформанси за енергетска ефикасност, безбедност, звучна изолација и современ дизајн